Rekrutacja wydłużona!

Informujemy, że termin rekrutacji został wydłużony do dnia 15.02.2021 r.

Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: ul. Walerego Wróblewskiego 18 pok. 801, 93-578 Łódź. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Accessibility