Rekrutacja

Wznowienie rekrutacji!

Rekrutacja ciągła od 01.03.2021r. do momentu zakwalifikowania do projektu 48 Uczestników.

Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: ul. Walerego Wróblewskiego 18 pok. 1101, 93-578 Łódź. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.


Szanowni Państwo, poniżej lista osób zakwalifikowanych do projektu „Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza”.

Lista osób zakwalifikowanych(docx)


Informujemy, że rekrutacja została wydłużona do dnia 15.02.2021 r.

Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie przez okres min. 30 dni w terminie od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. lub do momentu zrekrutowania, zakwalifikowania do udziału w Projekcie i podpisania umowy z 58 uczestnikiem.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać w biurze projektu:

ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 801
93-578 Łódź
tel.: 501-248-781 lub 501-016-529
e-mail: profesjonalnekadry@wsfi.pl


Dokumenty:

Regulamin projektu (pdf)
Formularz rekrutacyjny (pdf)

Accessibility